+46 (0) 940-398 55

Unit Optimus

En svensktillverkad kvalitetsunit

Enkelt – Säkert – Effektivt

 

VARFÖR VÄLJA OPTIMUS?

  • Helt i metall
  • Beprövad teknik
  • Flexibel
  • Unik Instrumentförare
  • Kostnadseffektiv

Driftsäkerhet

Vår erfarenhet i kombination med beprövad teknik och noggrant val av hållbara material borgar för god driftssäkerhet. I produkter från Solident används till största del stål och aluminium samt komponenter från
några av världens ledande tillverkare.

Ergonomi

Operatörens arbetsmiljö går först. Arbetar Ni sittande eller stående, med eller utan assistans?
Optimus är flexibel och öppen för just Ert behov.
Välj den typ av sugslanghållare som bäst passar Ert sätt att arbeta och enheten är komplett.

Ekonomi

Hög driftsäkerhet och enkelhet i fråga om service och underhåll sparar in på Era kostnader för stillestånd och service. Ni klarar det mesta enklare underhåll själva. Det är lätt att komma igång och använda våra produkter. Ni kan jobba produktivt efter bara några minuter.

OPTIMUS

 

Beprövad teknik i stabil och gedigen konstruktion
av metall.

Alternativ:
– Torrt eller vått sugsystem.
– Unit eller takmonterad operationsbelysning.
– Unit-Clean eller separat flaska.
– Med eller utan brickbord.

Fontänenhet

 

Fontänenheten är lätt att placera i ett för
patienten bekvämt läge och rörlig i området
”klockan 12-6”. I de båda ytterlägena är det
möjligt att manövrera behandlingsstolen vars
funktion annars är bruten.

Fontänskålen av glad är lätt avtagbar för rengöring i diskamskin. Fontänskålen är som
standard transparent. Andra färger på förfrågan.

Ergonomi

 

Tack vare den unika leden i instrumentföraren är
slangarna extremt följsamma och lättarbetade.
Instrumenten har marknadens lägsta återdrag.

Handtag och instrumentlägg är lätt avtagbara för
rengöring. 

Fri placering av instrument enligt Ert önskemål.

Sugslangshållare

 

Med ett enkelt handgrepp väljs öppet alternativt
slutet system för respektive sugslang.

Önskas stöd för sugslangen, vrid hållarens insats ett halvt
varv.

Sugslanghållaren finns i varianter för unitmontage
alternativt montage på behandlingsstol.

Underhåll

 

Daglig skötsel och enklare underhåll är enkelt,
lättåtkomligt och kan genomföras utan verktyg.

Placering

 

Optimus är nätt och lätt att placera även i ett
mindre behandlingsrum.

Befintliga anslutningar kan oftast användas utan
att behöva riva golv mm.

Utrustningarna på bilderna kan vara extra utrustade.