+46 (0) 940-398 55

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy:

Solident Sweden AB och dess anställda skall på ett professionellt och ansvarskännande sätt arbeta så att våra kunder och leverantörer känner förtroende för vårt företag. Vi ska på detta sätt vara ett naturligt första val när ett affärsbehov uppstår.

Grundläggande principer för att nå detta ska vara:

– Väl genomarbetade och dokumenterade kundkrav.

– Beakta gällande författningskrav

– Aktivt arbeta för att fortlöpande bevara verkan av kvalitetssystemet

– Endast krav som vi har förmåga att uppfylla ska accepteras.

– Rätt kvalitet ska uppnås genom att göra rätt från början i varje tillverkningssteg.

– Utbilda, informera och organisera så att varje medarbetare vet vad som är rätt och har förmåga att   
  göra rätt samt är motiverad att göra rätt med en gång – varje gång.

– I vårt marknadsarbete skapa en profil på vårt företag som kännetecknas av kvalitet.

– Prioritera förebyggande åtgärder och ständigt arbeta med förbättringar.

För att kvalitet och effektivitet ska kunna upprätthållas ska utrustning och maskiner hållas i gott skick. En anda av ordning och reda ska råda inom företaget, Allt detta leder till att vårt företag kan fortsätta sin verksamhet i konkurrens med omvärlden.