+46 (0) 940-398 55

Den dentala miljöns betydelse 

Den dentala miljön är speciell på många sätt. Tandläkaren, hygienisten och assistenten har var och en sina önskemål som rör arbetsplatsens utformning och funktion. Patienterna, eller rättare sagt kunderna har även de önskemål och förväntningar på miljön.

Ett besök hos tandläkaren upplevs nog av de flesta som någonting obehagligt om inte miljön känns välkomnande och trygg.

 

 

Trygga patienter är bra referenser och människor
som har en bra arbetsmiljö
gör ett gott arbete.

På de självklara grunderna bygger vi våra produkter: en blandning av ergonomiskt tänkande, mjuka värden och investeringar som ger positiva effekter på lönsamheten for lång tid framåt.

Vi på Solident har en historia att vara stolt över.

Ursprunget – Anatom – var den utrustning som på 60-talet visade vägen och förändrade patientarbetet. Det ergonomiska nytänkandet har vi förfinat genom åren. Hög lyfthöjd som tillåter en stående arbetsställning, mobilställ som gör utrustningen anpassningsbar för rullstolsburna och möjlighet att klara det rutinmässiga underhållet med enkla handgrepp, är några exempel. Ingen dental miljö är den andra lik, behoven varierar. Här kommer vår förmåga att tillgodose de enskilda behoven till sin fulla rätt.

Mats Paulsson

John Ångquist

Mats Eliasson

Ola Eriksson