Miljöpolicy

Solident Sweden AB, ska bedriva sin verksamhet så att resurser och energi tas tillvara så effektivt som möjligt. Miljöarbetet ska vara en av de punkter som vi årligen strävar för att förbättra.

Vi ska:

- Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar

- Papper, wellpapp, plastförpackningar ska sorteras och lämnas in i kärl på miljöstation

- Från produktionen ska restbitar och metallspån skickas för återvinning

- Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön

- Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas

- Informera och hjälpa våra kunder/leverantörer så att de tänker på miljöarbetet.

- Samordna inköp för att på så sätt spara in onödiga transporter

- Vid leverans till kund arbeta för att minimera restleveranser, vilket sparar på transporter

- Höja kunskapen om miljöfrågor hos våra medarbetare

 
Design:vdcpro.se // Foto:www.ricke.nu // Teknik:www.xit.se
Svenska English