Unit Clean

Vi tillverkar och säljer Unit clean för Ingenjörsfirman Jan-Åke Hallén AB.  

Jan-Åke har genom sitt stora kunnande inom området och i samarbete med professorerna Åke Möller och Gunnar Dahlén utvecklat denna produkt.

Rent vatten borde vara en självklarhet vi arbete i munhålan, risken för komplikationer är betydande speciellt för personer med nedsatt immunförsvar. Genom att använda UnitClean kan tandläkaren med gott samvete  säga "vi har rent vatten i våra utrustningar"

För mer upplysning se:      www.jahallen.se


Rent vatten i dentala unitar
En utrustning och metod för regelbunden rengöring, desinfektion och kontroll av dentala unitars vattensystem.

Bakgrund
Vattensystemen i dentala unitar koloniseras av bakterier. Utan rätt åtgärder blir kolonisationen efter en tid omfattande och leder till att vi sprayar och spolar mängder av bakterier in i patienternas mun. Härmed utsättes patienterna för ett vatten som inte håller det hygieniska måttet för dricksvatten. Om inga åtgärder vidtas blir resultatet även att slangsystem och ventiler totalt obtureras (sätts igen) vilket medför driftsavbrott och dyra servicekostnader.

 

 
Design:vdcpro.se // Foto:www.ricke.nu // Teknik:www.xit.se
Svenska English